Sinovitis zgloba kolena

otok kolena ili popularno "voda u kolenu"

Sinovitis ili upala zglobne kapsule je stanje koje se može javiti na različitim zglobovima ali koleno je jedna od najčešćih lokalizacija.

Pacijenti dolaze sa otokom kolena koji najčešće nastaje bez nekog vidnog razloga i jasnog momenta nastanka.Najčešće je otoku prethodila neka pojačana fizička aktivnost i upala sinovije je reakcija na prenaprezanje kolena. Otok u kolenu limitira pokret u krajnim amplitudama i najčešće sprečava potpuno savijanje kolena pa je i to čest signal pacijentima da nešto nije u redu.Otok može da se javi kao jedini simptom i ne mora biti udružen sa bolom u kolenu. Nekada taj otok i stopira pacijente da nastave sa problematičnom aktivnošću što može biti i korisno jer će sprečiti ozbiljniju povredu.

Kada nema neke evidentne povrede u kolenu koja uzokuje otok (povrede ligamenata, povrede meniskusa , povrede patele...) onda najčešće govorimo o sinovitisu odnosno upali kapsule zgloba kolena koja uzrokuje prekomerno lučenje sinovijalne (zglobne) tečnosti.

Jedan od čestih simptoma je i otok sa zadnje strane kolena u zatkolenoj jami i tada pacijenti dolaze jer im je dijagnostikovana Bekerova cista. Bekerova cista je u stvari povezana sa sinovijom kolena i predstavlja samo njeno proširenje. Proces u kolenu koji dovodi do povećanja količine sinovijalne tečnosti utiče i na povećanje Bekerove ciste.Ona je u stvari samo džep sinovije kolena i retko sama po sebi predstavlja problem već je deo šire slike. Tretiranjem kolena smanjuje se i sadržaj u Bekerovoj cisti.

 

 Terapija sinovitisa kolena je pre svega pošteda od aktivnosti, fizikalna terapija ( magnet, laser, interferentne struje, termo terapija (u zavisnosti od razloga nastanka nekada krio terapija a kod hroničnih stanja i gonartroze parafango) , kinesio taping - terapija trakama.Terapija i sam izbor procedura zavisi od uzroka nastanka sinovitisa kao i same kliničke slike.

Kod hroničnih stanja i težih obika sinovitisa kolena koji ne reaguju na terapiju moguće je i operativno lečenje. Na sreću takvi oblici se ređe sreću.

Ambulanta Dimitrijević

fizioterapeut Beograd

fizikalna terapija Beograd

sinovitis kolena

otok kolena 

synovitis kolena 

Hidrokolon terapija
Rekreativno vežbanje