Vakuum terapija (vacusac)

Veće mogućnosti konzervativnog lečenja bolesti perifernih krvnih sudova

Prim.dr.Sci.med.Aleksandar Dimitrijević

Brojni su pacijenti u našoj populaciji koji imaju oboljenje perifernih krvnih sudova, arterijskih, venskih i limfnih, različite etiologije. Počevši od arteriosklerotičnih bolesti, sistemskih bolesti koji zahvataju i krvne sudove, funkcionalnih bolesti, dijabetesa koji sa sobom nosi tešku komplikaciju u vidu oštećenja perifernih arterija, pa do otoka raznih vrsta. Većina od njih dovodi do trajnog i uglavnom nepovratnog poremećaja ishrane perifernih tkiva usled smanjenih mogućnosti dotoka sveže krvi bogate kiseonikom kroz sužene krvne sudove. To ima za posledicu brojne pojave, počevši od subjektivnog osećaja hladnih ekstremiteta, bolova, otežanog hoda, pa do pojave ulceracija i gangrena, odnosno manje ili više poremećenu funkciju hoda i života uopšte, naravno i tešku invalidnost ako je došlo do amputacije ekstremiteta.

Kod izvesnog broja pacijenata, kojima je namenjen ovaj članak, moguća je hirurška intervencija premošćavanja suženog dela krvnog suda, ostali, u većem broju, su upućeni na lečenje medikamentima i fizikalnoj medicini. Na žalost retko ih srećemo u našim ordinacijama, prevashodno zbog nedovoljne obaveštenosti njihove i medicinskih timova koji se ovim problemom bave, što je i glavni razlog moga obraćanja ovim putem.

Vakum terapija je fizikalni terapijski metod koji se koristi za efikasnu terapiju hemodinamske bolesti periferne cirkulacije i njihovog stagnatnog metabolizma i trofike, različitog porekla. Ovaj metod stvara očekivanja za povoljan uticaj ovog terapijskog procesa. Suština vakum terapije je izlaganje obolelog segmenta pacijenta/jedna ili obe noge, jedna ili obe ruke, noge i trup/ u specijalnim komorama manjem ili većem podpritisku, zavisno od dijagnoze i komfora pacijenta. U fazi podpritiska dolazi do stvaranja pasivne mnogokrvnosti u perifernom kapilarnom sistemu, kao i u novostvorenom kapilarnom sistemu pod uticajem prolongirane gladi za svežom krvlju i kiseonikom. Dolazi do kapilarnog usisavanja sveže krvi bogate kiseonikom u uzano arterijsko korito puneći kapilarnu mrežu. Takođe se stimuliše povećan venski povratak i smanjenje venskog pritiska, kao i povećanje limfne drenaže tkiva. Na taj način se omogućava popravljanje poremećene trofike i metabolizma u perifernim tkivima, a samim tim i ublažavanje i otklanjanje bolova, zarastanje postojećih ulceracija, otklanjanja otoka i popravljanje funkcije ekstremiteta i kvaliteta života. Stvaranje uslova za fiziološku neokapilarizaciju i njihovu funkcionalnost je od posebne koristi za pacijente sa. dijabetičnom mikroangiopatijom.

Vakum terapija se može koristiti kao monoterapija, ali češće je celishodan deo kompleksne farmakoterapije čiji su sinergistički efekti značajno poboljšani. Takođe se koristi zajedno sa drugim fizikalnim metodima, pre svega sa magnetnom i laserskom terapijom, važnim za stimulaciju neovaskularizacije.

Indikacije za primenu VACUSAC vakum terapije su:

 1. Obstruktivne organske bolesti perifernog arterijskog sistema
  • Arteriosclerosis obliterans
  • Dijabetična angiopatija
  • Thrombangitis obliterans
  • Periarteritis nodosa
  • Sclerodermia
  • Dermatomyositis
  • Rheumatoid arthritis
 2. Funkcionalne bolesti perifernog arterijskog sistema /vazoneuroze/
  • Raynaud-ova bolest
  • Algodistrofični sindrom
  • Erithromelalgia
 3. Promrzline
 4. Lokalne cirkulatorne bolesti sa trofičkim promenama /dekubitusi i sl./
 5. Neke bolesti perifernih nerava koje u svojoj osnovi imaju poremećaj cirkulacije /kompresivni sindromi,dijabetična polineuropatija i sl./
 6. Posttraumatska stanja /za poboljšanje cirkulacije, trofike, resorpcije starih otoka/
 7. Bolesti venskog i limfnog sistema koje su predstavljene otocima ili ulcerom
 8. Podrška terapiji najčešćih ulceracija /defekti u patološki promenjenom ili nepromenjenom tkivu/
 9. Lečenje celulita i strija
Hidrokolon terapija
Rekreativno vežbanje