Termoterapija

Termoterapija je oblast fizikalne terapije u kojoj se lečenje obolelih i povređenih, kao i u profilaksi vrši veštačkim dovođenjem toplote organizmu ili odvođenjem iste iz organizma hlađenjem (krioterapijom).

Toplota može biti egzogena, dovođenjem sa nekog zagrejanog medijuma (voda, parafin, peloid-lekovito blato, pesak i sl.) i zračenjem I.R lampe, ili endogene pretvaranjem energije visoko frekventnog elektro-magnetnog polja u toplotu u samom organizmu (dugotalasna, kratkotalasna ili mikrotalasna dijatermija).

Kao pogodna termoterapijska sredstva koriste se ona tela koja imaju veliki toplotni kapacitet i malu toplotnu provodljivost, odnosno imaju sposobnost da prilikom zagrevanja prime veliku količinu toplote i da je postepeno prenesu na organizam. Najčešće korišćene materije u tu svrhu su voda, parafin, lekovito blato, ili isto pomešano sa parafinom tzv.parafango. Parafin i parafango su posebno povoljni za aplikaciju jer je podnošljivost organizma za toplotu sa njih izuzetno visoka, iznosi od 50C-60C.Kod nas u ambulanti aplikuje se parafango - mešavina Bujanovačkog blata i parafina i sama aplikacija traje 20 minuta.

Za hlađenje ili krioterapiju koristi se led, u direktnom kontaktu sa kožom ili uvijen u gazu ili foliju, dinamičkom kriomasažom tretiranog područja.

Ključni terapijski efekat i zagrevanja i hlađenja je kvalitetna vazodilatacija, širenje krvnih sudova. Kao rezultat te pojave nastupa smanjenje bolova,relaksacija mišića, omekšavanje svih tkiva, pa i ožiljaka u tretiranom poručju, popravljanje metabolizma i lakša eliminacija raspadnih produkata organizma.

Primena toplote i hladnoće koristi se kao pripremne procedure za sve ostale oblike fizikalne terapije, posebno pre kineziterapije, i po pravilu se kombinuje sa magnetnom terapijom.

Kriterijumi za primenu toplote ili hladnoće su pre svega hronicitet oboljenja ili posledice povrede, tako da se kod akutnih povreda, akutnih zapaljenskih procesa, akutnih oboljenja živaca odlučujemo za primenu leda.Kod hroničih bolnih stanja, reumatizma, išijasa,raznih neuralgija i sl.,primenjujemo toplotu.

Klinička istraživanja su pokazala da je postignuta vazodilatacija uvek kvalitetnija i dugotrajnija posle primene leda.

Hidrokolon terapija
Rekreativno vežbanje