Magnetna terapija

Magnetna terapija je nezaobilazna procedura u fizikalnoj terapiji. Ova vrsta terapije pokazuje niz prednosti u lečenju pre svega zbog širokog spektra oboljenja gde se može primeniti, pacijenti je jako dobro podnose i ima mali broj kontraindikacija. Magnetna terapija zajedno sa laserom predstavlja osnovu svakog terapijskog protokola u našoj ambulanti.

Magnetna terapija deluje od nivoa ćelije, preko organa do organizma u celini i dejstva su sledeća:

 1. Antiedematozno i antiinflamatorno (smanjuje otok i zapaljenje)
 2. Analgetsko (smanjuje bol)
 3. Ubrzanje regeneracije tkiva (zarastanje rana, preloma kostiju, povreda)

Niskofrekvetno magnetno polje utiče na ćelijsku membranu tako što povećava njenu propustljivost. Time se ubrzava ćelijski metabolizam i povećava iskoristljivost kiseonika i hranljivih materija u tkivu. Kod bolesti taj promet materija je usporen na nivou ćelije i njegovim ubrzavanjem podstičete ozdravljenje..

Kao posledica dejstva magnetnog polja dolazi do vazodilatacije (širenja) krvnih sudova i bolje prokrvljenosti tkiva na koje smo delovali.

Magnetna terapija se može aplikovati lokalno na ograničenom polju i time se izbegavaju bilo kakvi sporedni efekti na druge sisteme u telu. Time je broj kontraindikacija sveden na minimum što je i jedna od najvećih prednosti magnetne terapije.

Može se aplikovati i kroz odeću pa čak i gips što je čini terapijom izbora kod stanja koje zahtevaju dugotrajnu imobilizaciju.

Dnevni najam aparata za magnetnu terapiju

 • Magnetna terapija se može izvoditi i u kući pacijenta.
 • Mi posedujemo više mobilnih aparata za magnetnu terapiju koje možete iznajmiti i koristiti samostalno u udobnosti vašeg doma.
 • Prilikom instalacije aparata pacijenti prolaze kratku obuku u korišćenju aparata i potom samostalno sprovode terapiju.
 • Brojne su prednosti ovog načina sprovođenja terapije a pre svega mogućnost maksimalno efikasnog tretmana.
 • Neka od najčešćih stanja kod kojih se primenjuje su prelomi kostiju, povrede,artroze, osteoporoza.....
 • Magnetna terapija skraćuje vreme oporavka gde posebno ističemo primenu kroz imobilizaciju kod preloma i povreda gde se po skidanju imobilizacije značajno skraćuje period oporavka.
 • Iznajmljivanje aparata za magnetnu terapiju ne zahteva stalno prisustvo terapeuta i to značajno utiče na cenu terapije
 • Dnevni najam već od 600 din
Hidrokolon terapija
Rekreativno vežbanje