Elektro terapija

Tens

Elektroterapijska procedura koja se zove TENS, transkutana elektronervna stimulacija, je metoda lečenja bola električnim draženjem senzitivnih nervnih završetaka u koži.

To je postupak koji neopozivo vrši blokadu bola i zamenjuje do sada upotrebljavane blokade nerava lekovima anesteticima ili akupunkturom.
Metoda se zasniva na pojavi nadmetanja dve vrste nervnih vlakana u perifernim nervima, tankih C vlakana koji prenose bol i debelih A vlakana koji bol blokiraju.Elektrostimulacijom ovih zadnjih vrši se blokada bola na nivou kičmene moždine, prostije rečeno zatvaraju se vrata bolu.

Ovom metodom je moguće prekinuti sve bolne refleksne lukove koji se formiraju u toku razvoja nekog hroničnog bolnog stanja, dok je medikametoznom blokadom praktično nemoguće to trajno i detaljno postići.

Važnost obezboljivanja pacijenata je mnogostruka. Prvo prekidaju se patnje zbog bola i vraća funkcionalnost pacijentu.Zatim, u bezbolnoj fazi moguće je sprovesti lečenje osnovne bolesti drugim metodama, ispraviti mišićno-koštane i zglobne defekte, oporaviti periferne živce, zalečiti povrede ligamenata, mišića, zglobne hrskavice itd.

TENS metoda koristi nisko-frekventnu impulsnu struju frekvencije od 50-400 Hz raznih oblika i trajanja impulsa.Savremeni uređaji imaju automatsko skeniranje čitavog tretiranog područja i pronalaženje svih bolnih tačaka i njihovo definitivno obezboljavanje već u toku prvih 2-3 tretmana.

Interferentne struje

 

Interferentne struje predstavljaju nisko frekventne naizmenične struje koje nastaju endogeno u tkivima, interferencijom (superpozicijom- sabiranjem, oduzimanjem ili poništenjem amplituda ) srednje frekventnih struja iz dva samostalna strujna kola, čija razlika u frekvenciji se kreće u određenom rasponu U terapijskoj primeni interferentne struje ( IFS ) se dobijaju na mestu ukrštanja dva nezavisna strujna kola koja su različite frekvence a istog inteziteta, a frekvenca na mestu interferencije se kreće u određenom rasponu u kojem mi možemo birati konstantnu frekvenciju ili ritmičnu za vreme aplikacije. Ta frekvenca se naizmenično menja od rastuće ka opadajućoj i obrnuto,kao i njihov intezitet koji se kreće od maximuma ( 100% interferencije ) do nule i obrnuto.Tako pacijent ima utisak blagog stezanja i popuštanja ili neke blage masaže.

Ove struje su dobre za aplikaciju jer ne deluju nadražajno na kožne receptore, pa se mogu postići visoki inteziteti potrebni za terapijski efekat.Zatim imamo mogućnost širokog spektra izbora i kombinacija konstantne i ritmičke frekvencije u različitim rasponima što omogućava široku terapijsku primenu. Više frekvencije imaju izrazitiji inhibitorni i analgetički efekat dok niže frekvencije imaju izrazitiji nadražajni, stimulativni efekat na tkiva.Tako da za smanjenje bola koristimo konstantnu frekvenciju kao i za inhibiciju simpatikusa.

Ritmičku frekvenciju kod posttraumatskih stanja ( povrede mekih tkiva, kontuzije, distorzije, rupture mišića) i preloma kostiju, gde imamo smanjenje bola, popuštanje spazma mišića, bolju cirkulaciju i stimulaciju stvaranja kalusa kao i resorpciju edema. Dobro se podnose na visokim intezitetima pa odatle i izraženiji dubinski efekat i mogu se aplikovati i u situacijama gde u tkivima postoji i prisustvo metala.Takođe nemamo ni strogo ograničeno vreme trajanja aplikacije kao kod nekih drugih elekto procedura kao posledicu navikavanja na datu terapiju.

Diadinamične struje

 

Diadinamicne struje spadaju u niskofrekventne impulsne struje.Njihova frekvenca je u rasponu od 50 do 100 Hz i postoji nekoliko modulacija te struje koje se razlikuju po jacini i frekvenci.Najcešce se u terapijskoj primeni koristi kombinacija tih modulacija kako bi se postigao što bolji efekat.Postoji sklonost tkiva i receptora u koži ka brzoj adaptaciji na diadinamicne struje pa se to izbegava cestim promenama polariteta i modulacija u toku terapijske primene. Dejstvo ove vrste elektroterapije je analgetsko i njega dobijamo pokrivanjem osecaja boli podražajem receptora za vibracije.Takode dijadinamik deluje na širenje krvnih sudova te izaziva lokalno jaku hiperemiju koja može dovesti i do smanjenja otoka.Kod povišenog tonusa mišica dijadinamik dovodi do njegovog smanjenja.

Posebno se zapažaju pozitivni efekti kod Sudekove bolesti koja se javlja posle dugotrajne imobilizacije povreda ekstremiteta.Dijadinamik tada ima podražajno dejstvo na krvne sudove i vraca im normalnu funkciju koja je poremecena imobilizacijom.

Elektrostimulacija

 

Elektrostimulacija je terapijska metoda koja za izazivanje mišićne kontrakcije koristi električne impulse različitog oblika, trajanja i inteziteta, zavisno od prirode oboljenja.

Elektrostimulacija se koristi u lečenju stanja perifernih oduzetosti mišića, koje nastaju oštećenjem nervnih puteva kada nije moguće izvesti aktivan pokret.

Ključni efekti elekrostimulacije su trening oduzetih mišića, očuvanje svih kvaliteta mišića i sprečavanje njihove atrofije, stimulacija regeneracije nervnih vlakana, ukoliko nije došlo do prekida nervnog stabla.  Ukoliko je došlo do prekida nervog stabla elektrostimulacija se i ne vrši dok se kontinuitet ne obezbedi hiruškom intervencijom.

Elektrostimulacija se vrši toliko dugo dok se ne jave aktivni pokret i mišić dobije dovoljno snage da se lečenje nastavi kineziterapijom, mada se i ove dve terapijske procedure uvek i kombinuju. Takođe je dragocena i magnetna terapija koja svojim biostimulativnim efektime ubrzava regeneraciju živca.

Za orjentaciju o dužini elektrostimulacije služi saznanje da normalna regeneracija živca napreduje 1 milimetar dnevno, ako nije došlo do prekida kontinuiteta živca, ili ako je on hiruški obezbeđen. Put regeneracije je dužina od mesta povrede pa do ulaska u mišić, po pravilu negde na sredini mišićnog tela, pa je onda lako izračunati broj dana lečenja u najoptimalnijoj situaciji.

Za elektrostimulaciju je veoma važna apsolutna saradnja i motivacija pacijenta, koja po pravilu ne izostaje kada se vidi da je pokret paralizovanog dela ekstremiteta moguć.

Svakako je neophodno primenjivati i sve druge oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u cilju lečenja i prevencije veće invalidnosti.

Kotz struje

 

Kotzove struje ili kako ih još zovu ruske struje spadaju u srednje frekventne struje.Koriste se za stimulaciju oslabljenih zdravih mišica. Svojim impulsnim dejstvom oni dovode do mišicne kontrakcije kroz koju se može aktivirati veliki procenat mišicnih vlakana. Mogu se koristiti posle duge imobilizacije ili u nekim drugim uslovima kada nam je potrebna kvalitetna kontrakcija a nije je moguce dobiti kroz aktivan pokret. Takođe ih koristimo da aktiviramo mišice u izolovanoj kontrakciji i time učimo pacijenta kako da ih efikasno koristi kroz vežbe.

Hidrokolon terapija
Rekreativno vežbanje