Mezoterapija

Mezoterapija je minimalno invazivna metoda koja se sastoji u ubrizgavanju specijalnih preparata u kožu. Preparati sadrže vitamine, minerale, enzime, biljne sastojke, anestetike, embrioplast, placentu i pakovani su u sterilne ampule. Od ovih ampula prave se različiti kokteli.Terapija se sastoji u tome što se mikroskopske doze ovih koktela tankim mikroiglicama uvode potkožno 1 milimetar.

Mezoterapija deluje tako što poboljšava mikrocirkulaciju, učvršćuje vezivno tkivo, pojačava limfnu drenažu i razgrađuje višak masti. Efekti se postižu na dva načina: farmakološkim dejstvom preparata i fizičkom stimulacijom kože mikroiglama.Efektu mezoterapije mogu doprineti dodatna dijeta i fizička aktivnost.

Mezoterapija se radi kao tretman lica ili tela.

Tretman ne traje dugo (od 15 do 30 minuta), ne zahteva nikakvu pripremu niti vreme za oporavak. Prosečan broj tretmana je 8 do 10, i to jedan tretman nedeljno. Kod gojaznih osoba potreban je veći broj tretmana.

Neželjenih efekata skoro da nema osim površinskih kratkotrajnih hematoma.

Tretman se ne preporučuje kod pacijenata sa akutnom srčanom insuficijencijom, bubrežnom insuficijencijom, hemofilijom, trombocitopenijom, u toku trudnoće i laktacije. Za pacijente koji su na terapiji sa aspirinom preporučuje se da obustave uzimanje ovih preparata 7 dana pre mezoterapije, obavezno u dogovoru sa svojim lekarom.

 

Hidrokolon terapija
Rekreativno vežbanje