fizikalna terapija  Beograd

Fizikalna terapija se može sprovoditi i u kući pacijenta.Posedujemo mobilne uređaje za terapiju tako da možemo organizovati kompletno lečenje van Ambulante.U sklopu kućne terapija veliku ulogu ima i kineziterapija.Poseban program kineziterapije radi se sa pacijentima posle preloma kuka i ugradnje veštačkog kuka ( endoproteze kuka ). Naše višegodišnje iskustvo u radu sa pacijentima govori nam o važnosti rane rehabilitacije kod pacijenata sa veštačkim kukom.Pacijenti odmah po otpustu iz bolnice započinju intezivan tretman sa fizioterapeutom.U stanu pacijenta savetujemo promene i adaptaciju kako bi pacijenti bili što samostalniji u svakodnevnim aktivnostima.

Banja, banjsko lečenje preloma kuka

Kućnom terapijom po otpustu iz bolnice sprečava se prazan hod koji pacijenti imaju dok čekaju odlazak u banju.Odlazak u Banju se preporučuje u kasnijoj fazi rehabilitacije kada se pacijenti mogu samostalno brinuti o svakodnevnim izazovima na koje nailaze

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Glavne oblasti:

 

Terapije:

 

dinacardmaestrovisamaster

Fizikalna terapija Beograd

 

 

Fizikalna terapija koristi razne oblike fizičke energije(svetlost, zvuk, magnetizam, elektricitet, toplotnu energiju, mehaničku...) u cilju lečenja oboljenja, povreda i njihovih posledica. Pri tome se pojedini oblici fizičke energije koriste pojedinačno ili kombinovano, prema potrebi uporedo sa medikamentoznim ili hiruškim lečenjem.
Fizička energija, bilo prirodom data ili veštačkim putem dobijena, prelazi iz jednog oblika energije u drugi, prema zakonu o održavanju energije, a njeno biološko delovanje manifestuje se lokalnim promenama u tkivu ili opštim reagovanjem celog organizma u zavisnosti od:
· Kvaliteta ,odnosno vrste primenjene fizičke energije
· Kvantiteta, odnosno trajanja i inteziteta delovanja
· Mesta delovanja, tj. površine, opsega i vrste tkiva,
· Stanja u kome se nalazi organizam ili pojedina tkiva, sposobnosti i mogućnosti reagovanja (stanja oboljenja ili povrede, starosti, osetljivosti, adaptacije ...)

Promene koje možemo očekivati posle primene određenih procedura fizikalne terapije su poboljšanje cirkulacije, ishrane i trofike tkiva, samim tim sprečavanje zastoja krvi i otoka tkiva. Mogu se ubrzati i regenerativni procesi, kako u pogledu anatomske i fiziološke tako i funkcionalne regeneracije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Policlinic Dimitrijevic | Sva prava zadržana Ambulanta Dimitrijević | Izradio KompArt